จุดเช็คอิน เกาะช้าง จังหวัดตราด ป่าชายเลนบ้านนาใน

ป่าชายเลนบ้านนาใน

วันนี้เราพาเพื่อนๆไปกันที่เกาะช้าง จังหวัดตราด ป่าชายเลนบ้านนาใน เป็นโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนป่าชายเลนบ้านสลักเพชร เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งได้จัดทำเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวเพื่อชมความสวยงามของป่าโกงกาง ตลอดสองข้างทาง ในระยะทางราว 2 กิโลเมตร จุดไฮไลท์มีทุ่งโปรงทองค่อนข้างสวยงาม มีอาณาบริเวณกว้าง ประกอบกับฉากหลังที่เป็นทิวเขาทอดยาว สวยธรรมชาติมาก

ที่ตั้ง : อ่าวสลักเพชร เกาะช้าง จังหวัดตราด

You may also like...