จุดเช็คอิน สายลุย ” เสาดินนาน้อย คอกเสือ จังหวัดน่าน “

เสาดินนาน้อย คอกเสือ จังหวัดน่าน

วันนี้เราพาเพื่อนๆสายลุย ไปกันที่เสาดินนาน้อย คอกเสือ จังหวัดน่าน ที่นี่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานศรีน่าน เสาดินนาน้อยเกิดจากการที่ดินตะกอนทับถม ถูกเลื่อนตัวสูงขึ้นจากผิวดิน ผ่านเวลานานหลาล้านปี ถูกน้ำฝนกัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่าง แปลกตา มีอายุประมาณ 30,000-10,000 ปี และอาจเคยเป็นก้นทะเลมาก่อน จากเสาดินนาน้อยประมาณ 300 ม.

จะพบกับคอกเสือ ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งลึกจากเนินดินด้านบนประมาณ 10 ม. มีทางลงไปชมปฎิมากรรมดินที่อยู่ด้านล่าง  เมื่อลงไปจะพบว่าบริเวณรอบ ๆ มีลักษณะเป็นหุบผาเป็นฉากม่านขนาดใหญ่มีริ้วลายเป็นร่องยาว รวมถึงมีแท่งดินรูปร่างต่างๆ เรียกว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติที่น่าทึ่ง และควรต้องไปถ่ายรูปเช็คอินชิคๆกัน

ที่ตั้ง : ตำบลเชียงของ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน จ.น่าน

You may also like...