Tagged: จังหวัดสตูล

เขาโต๊ะหงาย สะพานข้ามกาลเวลาชมธรรมชาติสองยุค ที่จังหวัดสตูล 0

เขาโต๊ะหงาย สะพานข้ามกาลเวลาชมธรรมชาติสองยุค ที่จังหวัดสตูล

ขาโต๊ะหงาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติหมู่ที่เกาะเภตรา ในหมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยจะเป็นบริเวณของรอบตีนเขาที่อยู่ติดกับชายฝั่งอีกที เหมาะแก่การมานั่งพักผ่อน ชมวิวทะเลอย่างมาก ซึ่งที่เขาโต๊ะหงายแห่งนี้ก็จะมี สะพานข้ามกาลเวลา เป็นไฮไลท์ที่นี้ ความพิเศษของสะพานข้ามกาลเวลานี้ คือจะมีปรากฏการณ์ธรรมชาติบริเวณช่วงหนึ่งของหน้าผา  โดยจะเป็นบริเวณของหินที่มาชนกัน ซึ่งหินนั้นเป็น 2 ยุค คือ หินทรายสีแดงแห่งยุคแคมเบรียน อายุ 542-488 ล้านปี และ หินปูนสีเทาแห่งยุคออร์โดวิเชียน  อายุ 488-444 ล้านปี ซึ่งเกิดขึ้นมาจากรอยเลื่อนของเปลือกโลกนั่นเอง จนทำให้หิน 2 ยุคนี้เคลื่อนตัวมาชนกัน เกิดความสวยงามขึ้นมานั้นเอง ข้อมูลเพิ่มเติม เขาโต๊ะหงาย สตูล...