Tagged: ดอยสะโง้โฮมสเตย์

ดอยสะโง้โฮมสเตย์

หนีความวุ่นวายไปนอนชิลที่เชียงราย ”  ดอยสะโง้โฮมสเตย์ “

นอนโฮมสเตย์ใช้ชีวิตแบบบ้านๆ กันที่ ดอยสะโง้โฮมสเตย์ บ้านพักบนเนินเขาที่คุณสามารถชมวิวได้ทั้งประเทศลาว และประเทศพม่าจากระเบียงห้องพักเลย สำหรับอาหารที่นี่ก็มีบริการเซ็ตขันโตกแบบชนเผ่า เหมาะกับการหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุงมาพักผ่อนสูดกลิ่นอายธรรมชาติบนดอยพร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวบ้านท้องถิ่นอย่างแท้จริง ที่ตั้ง : 98 หมู่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย