Tagged: ป่าชายเลนบ้านนาใน เกาะช้าง จังหวัดตราด

จุดเช็คอินลับ เกาะช้าง ที่คนไม่ค่อยรู้ " ป่าชายเลนบ้านนาใน " จังหวัดตราด

จุดเช็คอินลับ เกาะช้าง ที่คนไม่ค่อยรู้ ” ป่าชายเลนบ้านนาใน ” จังหวัดตราด

เป็นโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนป่าชายเลนบ้านสลักเพชร เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งได้จัดทำเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวเพื่อชมความสวยงามของป่าโกงกาง ตลอดสองข้างทาง ในระยะทางราว 2 กิโลเมตร จุดไฮไลท์มีทุ่งโปรงทองค่อนข้างสวยงาม มีอาณาบริเวณกว้าง ประกอบกับฉากหลังที่เป็นทิวเขาทอดยาว สวยธรรมชาติมากๆ ที่ตั้ง : อ่าวสลักเพชร เกาะช้าง จังหวัดตราด