Tagged: สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

ต้นจามจุรียักษ์ จุดถ่ายรูปกาญจนบุรี บรรยากาศธรรมชาติต้องที่นี้เท่านั้น 0

ต้นจามจุรียักษ์ จุดถ่ายรูปกาญจนบุรี บรรยากาศธรรมชาติต้องที่นี้เท่านั้น

ต้นจามจุรียักษ์ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณ บ้านเขาตก หมู่บ้านกสิกรรม ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นับว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาชมความยิ่งใหญ่อลังการของต้นจามจุรียักษ์ต้นนี้ ต้นจามจุรียักษ์นี้ มีอายุมากกว่า 100 ปี ขนาด 10 คนโอบเลยทีเดียว พุ่มที่บานออกมานั้น ขนาดกว่า 25 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50 เมตร และสูงกว่า 20 เมตร ในปัจจุบันจะหาต้นไม้ขนาดใหญ่แบบนี้ นับว่าเป็นเรื่องยากมาก ต้นจามจุรี หรือ ต้นก้ามปู นั้น จริงๆ แล้วมีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้ค่ะ เป็นไม้ผลัดใบ...