Tagged: เมืองเก่า

เมืองเก่าภูเก็ต

จุดเช็คอิน จังหวัดภูเก็ต ” เมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต “

ภูเก็ตสิ่งแรกที่รู้สึกสะดุดตาก็คือตึกเก่า สัมผัสกับความสวยงามของบ้านเรือนเก่าแก่ ของภูเก็ต และสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ที่สวยงาม พร้อมๆกับได้ สัมผัสวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเก็ต ที่สำคัญอาหารอร่อย เต็มไปด้วยร้านอาหารเลื่องชื่อมากมาย การเดินชมเมืองเก่า เสน่ห์แห่งชิโน-โปรตุกีส เป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่ การศึกษายิ่ง การเดินทางเริ่มจากตัวเมืองภูเก็ตหากไม่มีรถส่วนตัว สามารถนั่งมอเตอร์ไซต์ราคาประมาณ 40-50 บาท ให้มาส่งที่ย่านเก่า หลังจากนั้นก็เดิน ชมเมืองต่างๆ ด้วยเท้าไปเรื่อยๆ สำหรับผู้ที่มีรถส่วนตัวสามารถจอดรถในจุดไหนที่สะดวกใน บริเวณเวณใกล้เคียงแล้วค่อยเดินมา เพราะหากจอดรถแถวย่านเก่าอาจจะหาที่จอดยาก เพราะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมาก